FANDOMEski Sith İmparatorluğu’na ait, safkan bir Sith Lorduydu. Marka Ragnos’un ölümünden sonra tahta çıkmış, ve ondan sonra da Sith’lerin Karanlık Lordu unvanını almıştı. Büyük Hiperuzay Savaşının arkasındaki deha olarak tarihe geçen Naga Sadow, bu savaş ile Eski Cumhuriyete karşı Sith İmparatorluğunun sınırlarını genişletmeyi amaçlıyordu. Fakat bu savaş hem Sith İmparatorluğunun hem de Naga Sadow’un sonunu hazırladı. Eski Sith İmparatorluğu Cumhuriyet güçleri ve Jedi’lar tarafından yok edildiler.


Simus adlı bir Sith Lordu tarafından eğitilmiş olan Naga Sadow, gücünü karanlık taraftan alan Sith büyüleri, ve Sith simyası üzerinde çalışmıştır. Cumhuriyet tarafından savaş suçlusu ilan edilen Naga Sadow, Yavin 4’e kaçmış, ve burada Massassi savaşçıları üstünde simya deneyleri yaparak, onların kızıl derili insansı şekillerinden çıkarak, kambur çirkin görünümlü etoburlar olmalarına yol açmıştır. Naga Sadow, Massassi savaşçılarına yaptığı bunca şeyden sonra, yine de onlardan tanrı muamelesi görmüştür. Massassi savaşçıları, Sith Lord’larını onurlandırmak için onun adına taştan büyük yapılar ve heykeller inşa etmişlerdir. Büyük Hiperuzay Savaşı sırasında, Naga Sadow, taht için kendisi ile çekişen Ludo Kressh, ve eski hocası olan Simus’un ölümlerinden sorumludur.

Kendini bir Sith tabutunun içine hapseden Sadow, orada komaya benzer bir transta uzun süre kalmış, ve Jedi düzeninden ayrılmış, alternatif yollar arayan Freedon Nadd’a Güç’ün içinde mânen rehberlik etmiştir. Nadd, Sadow’u bulmuş, ve onu uyandırmıştır, ve nihayetinde Sadow, Nadd’ı karanlık sanatlarda eğitmiştir. Naga Sadow’un akıbetinin tam olarak ne olduğu bilinmese de, öğrencisi Freedon Nadd tarafından öldürülmüş olduğu rivayet edilmektedir. Nadd, Naga Sadow’dan sonra Sith İmparatorluğunun tahtına oturan kişi olmuştur.