FANDOMİlk Sith İmparatorluğu döneminde yaşamış bir Sith Lordu’dur.Yavin Savaşı’ndan 5200 sene önce, Marka Ragnos ile Sith tahtı için savaşmış, fakat yenilmiştir. Hayatını Sith teknikleri sayesinde koruyan Simus, geri kalan günlerini, cam bir fanusun içinde bir kafa olarak geçirmiştir. Simus daha sonra Naga Sadow’u eğitmiştir. Sadow daha sonra Galaktik Cumhuriyet ile savaşa girebilmek için Simus’un içinde bulunduğu cam fanusu, standart bir Cumhuriyet Lazer Tabancası ile yok ederek, Simus’u öldürmüştür. Bu olay Büyük Hiperuzay Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.